logo2

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPÓW

Płatność

JWoodesign.pl preferuje następującą formę płatności:

Numer konta bankowego do wpłat - ING Bank Śl. S.A.:

nr rachunku: PL 63 1050 1230 1000 0090 3136 6215
Dane do wpłaty:
Superdeska Justyna Brzytwa
ul. Ks.I.Siwca 4d/10
42-600 Tarnowskie Góry

Dostawa:

Formy dostawy:

Czas realizacji dostawy:

Przybliżony czas realizacji dostawy 14- 21 dni roboczych. JWoodesign stara się realizować zamówienia w wyznaczonym terminie lub w terminie ustalonym z klientm w przypadku zamówień niestandardowych (produktów wykonaywanych na wymiar lub zgodnie z preferencjami klienta). Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania przedpłaty lub zaliczki na konto bankowe. Zamówienia wykonywane są zgodnie z kolejnością.

Zwroty:

Każdemu klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest oparte o art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku).

Polityka prywatności:

Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego JWoodesign są przetwarzane i administrowane przez firmę Superdeska Justyna Brzytwa, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
Każdy Klient może przeglądać ofertę sklepu internetowego JWoodesign bez podawania swoich danych osobowych. W celu złożenia zamówienia na wybrany przez siebie towar, Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wpisanie tych danych do formularza. Podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia w Sklepie JWoodesign , Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.).
Dane osobowe Klienta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego towaru.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie firmom pocztowym, transportowym oraz kurierskim, operatorom systemów płatności oraz podmiotom udzielającym kredytów na zakup towaru.
Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji powyższych uprawnień Sprzedający prosi o kontakt pod adresem:

Superdeska Justyna Brzytwa 42-600 Tarnowskie Góry ul. Ks.I.Siwca 4d/10